บ้านริมน้ำ Br1 - Br6

6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
+ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
+ สำหรับ 12 ท่าน ห้องละ 2 ท่าน